Algemene Voorwaarden

Als voor jou hetzelfde geldt als voor mij, dan zijn je huisdieren je familie.

  1. Algemeen

1.1 Kattenoppasamsterdam is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door Kattenoppasamsterdam zelf direct aangebrachte schade.
1.2 Kattenoppasamsterdam is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier.
1.3 Kattenoppasamsterdam is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid.
1.4 Kattenoppasamsterdam is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen
1.5 Kattenoppasamsterdam behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.

  1. Verzorging en diensten

2.1 Wij verzorgt uw katten naar uw wensen zoals aangegeven tijdens het intake gesprek bij u thuis.
2.2 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn: intakegesprek, primaire zorg voor uw huisdier, schoonmaken kattenbak en toedienen eventuele medicatie, opruimen  van “ongelukjes”. Voor een eventueel bezoek aan dierenarts worden extra kosten in rekening gebracht van de gemaakte kosten zoals parkeergelden enz.
2.3 In principe zijn er 2 personen (Lotte van 12 jaar onder toezicht van ouder) die uw huisdieren verzorgen. Bij ziekte, enorme drukte of andere vorm van overmacht zullen wij zelf zorgen voor tijdelijke of structurele vervanging en zal daar waar mogelijk u daarvan op de hoogte stellen.

  1. Verplichtingen eigenaar

3.1 Eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)
3.2 Eigenaar dient te zorgen dat Kattenoppasamsterdam in bezit komt van de huissleutel.
3.3 Eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal Kattenoppasamsterdam deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de eigenaar zijn.Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: voldoende eten/drinken, kattengrit en schepje en/of plastic zakjes voor het poepvrij maken van de kattenbak, voldoende medicatie,een blikopener, schaar en kam en/of borstel. De gegevens van contactpersoon, dierenarts, paspoort of andere gegevens van uw huisdier.
3.4 Eigenaar dient Kattenoppasamsterdam te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier. Eventuele logeés, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met Kattenoppasamsterdam maakt.
3.5 De eigenaar dient Kattenoppasamsterdam te berichten bij thuiskomst, via mail, telefoon of via whatsapp.

  1. Annuleren, tussentijds stopzetten

4.1 Eigenaar kan en mag annuleren zonder opgaaf van reden mits tijdig en tenminste 2 dagen voor aanvang van de oppas. Wanneer de annulering minder dan 2 dagen van te voren plaatsvindt zal 20 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.
4.2 Wanneer het oppascontract en de oppasperiode al zijn ingegaan mag eigenaar ook zonder opgaaf van reden annuleren echter heeft eigenaar geen recht op restitutie. Eigenaar zal alsnog het volledige bedrag aan Kattenoppasamsterdam moeten betalen.
4.3 Wanneer derden (andere sleutelhouders) ongevraagd de zorg overnemen, zal Kattenoppasamsterdam toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan.